Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Sign up or log in to bookmark your favorites and sync them to your phone or calendar.

Thursday, October 27
 

Lavvu


Friday, October 28
 

Eldorado bokhandel, sal 1

Eldorado bokhandel, sal 2

Kulturhuset, Boksen

Kulturhuset, hovedrom

Kulturhuset: Laben

Lavvu


Saturday, October 29
 

Folkets hus - Møterom 3

Folkets hus, Balder

Folkets hus, Forum

Folkets hus, møterom 1

Folkets hus, møterom 2

Folkets hus, sal A

Folkets hus, sal B

Folkets hus, sal C

Folkets hus, sal D

Folkets hus, Torgutsikten

Lavvu


Sunday, October 30
 

Folkets hus, Balder

Folkets hus, Forum

Folkets hus, møterom 1

Folkets hus, møterom 2

Folkets hus, sal A

Folkets hus, sal B

Folkets hus, sal C

Folkets hus, sal D

Folkets hus, Torgutsikten

Lavvu


Filter sessions
Apply filters to sessions.