Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Thursday, October 27
 

Lavvu


Friday, October 28
 

Eldorado bokhandel, sal 1

Eldorado bokhandel, sal 2

Kulturhuset, Boksen

Kulturhuset, hovedrom

Kulturhuset: Laben

Lavvu


Saturday, October 29
 

Folkets hus - Møterom 3

Folkets hus, Balder

Folkets hus, Forum

Folkets hus, møterom 1

Folkets hus, møterom 2

Folkets hus, sal A

Folkets hus, sal B

Folkets hus, sal C

Folkets hus, sal D

Folkets hus, Torgutsikten

Lavvu


Sunday, October 30
 

Folkets hus, Balder

Folkets hus, Forum

Folkets hus, møterom 1

Folkets hus, møterom 2

Folkets hus, sal A

Folkets hus, sal B

Folkets hus, sal C

Folkets hus, sal D

Folkets hus, Torgutsikten

Lavvu


Filter sessions
Apply filters to sessions.