Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

avatar for Harveen Kaur

Harveen Kaur

Unge Sikher
Harveen Kaur har i flere år vært aktiv i det interreligiøse klimasamarbeidet og som representant fra Unge sikher og bevegelsen Miljøsikh