Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

FD

Francois Duchastel

Voodoo Associates Ltd
Managing Partner
Shanghai -Stockholm- Barcelona
Optimal settings for innovation and creative work
Urban & campus development
Future of Work technologies and business impacts
Future retail/ o2o and virtual marketplaces