Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Friday, October 28 • 19:00 - 20:00
Hva er rasisme i dag og hvordan kan vi bekjempe den?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Rasisme er et større problem i Norge i dag enn på lenge. Likevel defineres den sjeldent i det offentlige ordskifte eller av media. Hva egentlig rasisme? Hvordan kommer rasisme til uttrykk i Norge i dag?

Arrangør: Radikal Portal

Speakers
NW

Nora Warholm Essahli

Styremedlem, Landsforeningen mot rasisme
JM

Joakim Møllersen

Redaktør, Radikal Portal
BR

Begard Reza

Styremedlem, UngKurd
Styremedlem i organisasjonen UngKurd. UngKurd er en norsk-kurdisk ungdomorganisasjon som jobber med både kultur og politikk.


Friday October 28, 2016 19:00 - 20:00 CEST
Kulturhuset, Boksen Youngstorget 3
  Grenseløs, Innledninger og diskusjon
  • Arrangør Radikal Portal