Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Sunday, October 30 • 14:00 - 15:30
Avslutningsmøte / Closing Plenary

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Verden idag er preget av store forskjeller
og kontraster. De kommer til syne i skjev
verdenshandel og marginalisering innad i byer,
klimaendringer rammer fattige hardere enn rike,
vi produserer mer enn nok mat på verdensbasis,
men folk sulter fremdeles. Samtidig ser vi at
internasjonale konfliktlinjer er stadig skiftende,
og at konflikter klimaendinger og skjevfordeling
driver mennesker på flukt og søken etter bedre
liv. På avslutningssesjonen vil noen av våre
fremste aktivister, ledere og tenkere presentere og
diskutere sine visjoner for verden, og hvilken vei vi
må gå for å skape en mer rettferdig, demokratisk,
fredlig og bærekraftig verden.

Kraftfull avslutning med Sosialistisk kor

Speakers
avatar for Eni Lestari

Eni Lestari

Møteleder IMA, Møteleder ATKI-HK
Indonesisk migrantarbeider basert i Hong Kong kjemper for migrantarbeideres rettigheter leder av International Migrants Alliance.Eni Lestari is the Chairperson of the International Migrants Alliance. Lestari is also the current chairperson of the Association of Indonesian Migrant... Read More →
avatar for Silje Lundberg

Silje Lundberg

Leder, Naturvernforbundet
Silje Ask Lundberg er leder av Naturvernforbundet, og kommer fra Harstad.
avatar for Elizabeth Mpofu

Elizabeth Mpofu

Leader, Via Campesina
Elizabeth Mpofu is the leader of La Via Campesina, the largest international organisation for small farmers, the landless, agricultural workers, indigenous peoples, and those who live off what can be grown and harvested in the forest.  She is a small organic farm owner in Zimbabwe... Read More →
avatar for Liepollo Pheko

Liepollo Pheko

4 Rivers Trade Collective
Sør- Afrikansk feminist, politisk økonom og analytiker, leder av 4 Rivers Trade Collective.Liepollo Lebohang Pheko is a feminist and political economist. She is an activist scholar, lecturer, writer and public intellectual and has written dozens of academic and conference papers... Read More →
avatar for Are Einari Skau

Are Einari Skau

Leder, Styreleder, Globaliseringskonferansen, Norges Sosiale Forum
Are Einari Skau er styreleder for Norges Sosiale Forum og dermed leder for Globaliseringskonferansen. Han har sittet i styret til NSF de tre siste periodene. Skau har også ledet klimautvalget i Spire, med særlig fokus på FNs klimakonvensjon og inkludering av rettferdighet og... Read More →
avatar for Chico Whitaker

Chico Whitaker

Grunnlegger av VSF, aktivist
Braziliansk arktiekt og politisk aktivist. Medgrunnlegger av World Social Forum.Chico Whitaker is one of the founders of the World Social Forum. Working from a foundation of liberation theology, Whitaker currently serves on the Advisory Board of Wikileaks, and the interim consultative... Read More →


Sunday October 30, 2016 14:00 - 15:30 CET
Folkets hus, sal A Youngs gate 11
  Grenseløs, English, Plenumsmøte