Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Friday, October 28 • 16:30 - 20:30
Folketribunal: Menneskerettighetsbrudd begått mot flyktninger / People's Tribunal: Human rights violations against refugees

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Diskusjonen rundt asylsøkere, flyktninger og mennesker i nød er en helt annen i dag enn for bare få år tilbake. Kontroversielle uttalelser og vedtak polariserer debatten og normaliserer retorikk og oppfatninger som før var forbeholdt mørke kroker. 
Men er det sånn at vi bryter noen lover her i landet?

Vi ønsker å ta deg inn i et tribunal - et sivilsamfunnets rettssak mot den Norske stat. Vår påstand er at Norge bryter menneskerettigher mot asylsøkere, og dette ønsker vi å føre beviser for. Vi har faglige bevis, vi har vitner og vi har et panel. Vi skal få en konklusjon.
Med: Evy Ellingvåg, Cecilie Schatvet, fornærmede og deres talspersoner.

Les i konferanseavisa om situasjonen i Hellas: "Vinterkulde i telt for flyktninger i Hellas".

EN:  The discussion about asylum seekers, refugees and people in need is entirely different today than just a few years back. Controversial statements and political resolutions polarize the debate, and normalizes rhetoric and perceptions that were once reserved dark corners.
But does it violate the laws of Norway?

We want to take you into a tribunal - a civil society case against the Norwegian State. Our contention is that Norway is currently violating human rights against asylum seekers, and we wish to show evidence of this. We have academic evidence, we have witnesses and we have a panel. We'll make a conclusion.
 

Speakers
avatar for Evy Ellingvåg

Evy Ellingvåg

Evy Ellingvåg er operasjonsleder i Foreningen av tolvte januar. Hun er opptatt av mennesker, underdogs, menneskerettigheter og menneskelighet. Bor på en øy.


Friday October 28, 2016 16:30 - 20:30 CEST
Lavvu Youngstorget