Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Saturday, October 29 • 19:00 - 20:30
Broen til framtiden

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Hva er en klimajobb og hvem skaper disse jobbene? Klimajobbene er løsningen på klimaproblemet. En klimajobb er en jobb som kutter klimagassutslipp, eksempelvis gjennom å bygge og drifte fornybar energi, togsett eller aktivhus som produserer energien sin selv. Prosjektet Broen til Framtiden er der fagbevegelsen, miljøbevegelsen og trosbevegelsen kommer sammen og ser på mulighetene, løsningene og veien videre for å skape nettopp en bro til framtiden. Gunnar Steinsholt fra Fagforbundet vil i dette møtet presentere prosjektet før Solenergiforeningen ved Ragnhild Bjelland-Hanley vil presentere et mulig svar på klimajobber vi kan leve av i fremtiden.

Arrangør: Klimavalgalliansen


Saturday October 29, 2016 19:00 - 20:30 CEST
Folkets hus, sal C Youngs gate 11