Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Saturday, October 29 • 15:30 - 16:30
Okkupasjonen av Vest-Sahara, Afrikas siste koloni / Occupation of West Sahara, Africas last colony

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

EN: Western Sahara is considered by the UN as the last unresolved colonial issue in Africa. More than 100 UN resolutions call for the self-determination of the territory. But that right is yet to be respected, as the territory is illegally occupied by the neighbouring country, Morocco. France - Morocco's main ally - is blocking the UN and the EU from taking an active role in respect of human rights and international law in Western Sahara. The program will partially take place in English.

NO:
  Vest-Sahara regnes av FN som Afrikas siste uløste kolonispørsmål. Territoriet er delvis okkupert av nabolandet Marokko. Mens halve folket er kastet på flukt, plyndres territoriet av Marokko og deres internasjonale partnere. Mer enn 100 resolusjoner krever at retten til selvbestemmelse må respekteres for Vest-Saharas folk. Men retten undergraves av Frankrike, som bruker sin posisjon i EU og FN til å motarbeide menneskerettighetene og folkeretten i Vest-Sahara. EU har i dag blitt et hovedproblem i konflikten, ved at unionen inngår handelsavtaler med Marokko som inkluderer de okkuperte områdene. Møtet vil gi en grunnleggende innføring i okkupasjonen av Afrikas siste koloni, i den norske rollen, og i FNs handlingslammelse anført av Frankrike. 

Arrangør: Støttekomiteen for Vest-Sahara


Saturday October 29, 2016 15:30 - 16:30 CEST
Folkets hus, Forum Youngs gate 11