Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Sunday, October 30 • 10:30 - 12:00
Hva er alternativet til bombene?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Norge er en erklært fredsnasjon. Samtidig deltar vi i stadig flere militære oppdrag og angrepskrig utenfor egne landegrenser. Den globale sikkerhetssituasjonen fremstår som stadig med kompleks, og militær innblanding synes å være den politiske løsningen for å skape fred, bygge demokrati og sikre menneskerettighetene. Men er det bomber og militæret som best sikrer siviles beskyttelse og rettigheter? Og er det gjennom krig man bygger demokrati

Vi tar utgangspunkt i dagens situasjon i Syria / Midtøsten for å diskutere hva ligger bak norsk sikkerhetspolitikk og hva som må endres politisk for at Norge skulle bli en fredsnasjon i ordets rette betydning. Ikke minst skal vi tenke høyt rundt hvordan vi kan ta tilbake fredsengasjementet i Norge: Hvordan kan vi mobilisere flere, hvordan kan fresbevegelsen sette dagsordnen, og hvordan kan vi bygge bro mellom fredsforskningen og fredsaktivismen i Norge og internasjonalt

Møtet vil bli innledet av en akademiker og en syrisk aktivist, som ser på alternativer til militære løsninger for fred. 

Arrangør: Rødt IU, Norges Fredslag, Norges Fredsråd og IKFF

Speakers
BR

Begard Reza

Styremedlem, UngKurd
Styremedlem i organisasjonen UngKurd. UngKurd er en norsk-kurdisk ungdomorganisasjon som jobber med både kultur og politikk.
OT

Ola Tunander

Research Professor ved PRIO.


Sunday October 30, 2016 10:30 - 12:00 CET
Folkets hus, sal C Youngs gate 11