Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Friday, October 28 • 12:00 - 13:30
Gjeterfolk og arealkonflikter 2: Myter om samisk reindrift / Pastoral people and land conflicts 2: Sami reindeer herding

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

EN: Sámi reindeer pastoralism has a bad reputation in Norway. It is often claimed that there are too many reindeer leading to land-use conflicts, overgrazing, poor productivity and poor animal welfare. We show how these ideas are based on myths rather than empirical facts.

NO:
Samisk reindrift har et dårlig rykte i Norge. Det har lenge blitt hevdet at det er for mange rein i Finnmark, og at dette fører til arealkonflikter og går ut over både lavmattene på vidda, produktiviteten i næringen samt dyrevelferden. Dette møtet vil avdekke hvordan de vanligste forestillingene om samisk reindrift er myter med lite forankring i virkeligheten. I motsetning til bildet som skapes av mediene, politikere og statsforvaltningen, er den tradisjonsbaserte reindriften en økologisk bærekraftig aktivitet. Næringen trues imidlertid av feilvurderinger i statens reindriftsforvaltning og av gruvedrift og andre arealinngrep. Det er derfor grunn til å legge om til en reindriftsforvaltning der utøvernes egne tradisjonsbaserte kunnskap tas på alvor. På møtet vil hovedkonklusjonene fra boken "Samisk reindrift, norske myter" blir presentert av bokens tre redaktører og maasaien Alois Morindat vil kommentere og bidra med et komparativt perspektiv fra Tanzania.

Foto: Hanne Svarstad

Arrangører: Noragric, NMBU; Samisk høgskole; POLLEN-Norway (Political Ecology Network), Utviklingsstudier-HiOA

Speakers
avatar for Alais Morindat

Alais Morindat

Foundation for Civil Society
Alais Ole-Morindat, based in Tanzania, has over twenty five years experience working within the development sector. He has served on the board and committees of various organisations  most notably, the Foundation for Civil Society in Tanzania, the Tanzania Natural Resource Forum... Read More →Friday October 28, 2016 12:00 - 13:30 CEST
Lavvu Youngstorget

Attendees (4)