Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Friday, October 28 • 10:30 - 11:30
Gjeterfolk og arealkonflikter 1: Tanzania / Pastoral people and land conflicts in Tanzania

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

EN:  Pastoralists in Africa are experiencing increasing encroachment on traditional pastures and land-use conflicts. In Tanzania, the media often report that Maasai and Datoga pastoralists practice outdated ways of living, which are contrasted modernisation and environmental conservation. The meeting will show how conflicts instead can be understood as results of mistaken interpretations of pastoral ways of life in combination with economic interests of utilizing pasture land for other purposes such as conservation, tourism or agriculture.

NO: Gjeterfolk i Afrika har de senere årene opplevd stadig større problemer med å fortsette å utnytte arealene til matproduksjon på tradisjonelle og bærekraftige måter. Dette gjelder blant annet maasaier og datogaer i Tanzania. Landets medier har ofte innslag om alvorlige konflikter der gjeterfolk er involvert, og der journalister og myndigheter fremstiller problemene som et resultat av at gjeterne har en utdatert levemåte og står i veien for utvikling og naturvern. Møtet vil belyse hvordan problemene heller bør ses i sammenheng med en manglende forståelse av vilkårene til gjeterfolkene kombinert med økonomiske interesser i å utnytte beiteland til andre formål som naturvern, turisme eller jordbruk.

I første halvdel av møtet vil hovedinnleder Alais Morindat holde sin presentasjon. Deretter vil deltakerne i et panel kommentere på hovedinnledningen, og til slutt vil salen slippe til med spørsmål og kommentarer. 

Foto: Alex Wunsch

Arrangør: Utviklingsstudier-HiOA, Linjeforeningen ved Utviklingsstudier-HiOA, POLLEN-Norway (Political Ecology Network).

Speakers
avatar for Alais Morindat

Alais Morindat

Foundation for Civil Society
Alais Ole-Morindat, based in Tanzania, has over twenty five years experience working within the development sector. He has served on the board and committees of various organisations  most notably, the Foundation for Civil Society in Tanzania, the Tanzania Natural Resource Forum... Read More →Friday October 28, 2016 10:30 - 11:30 CEST
Lavvu Youngstorget

Attendees (5)