Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Sunday, October 30 • 12:30 - 13:30
Norges urfolk - den samiske grenseløsheten

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Hva er en same? Og hvor kjapt kan du lære deg å være same? Det er det ikke alle som kan svare på, selv ikke alle samer. Det samiske folket, Norges urfolk, har gjennom flere hundre år vært gjenstand for debatt, sinne og fornorskning. Dette har satt spor i samisk musikk, kultur og identitet - og dette vil vi sette fokus på i dette foredraget. I dag er samene et folk delt på fire stater. Det skaper utfordringer og det skaper muligheter. Hvordan det er å være same i de ulike landene, Sverige, Finland, Norge og Russland, varierer også. Hva vil det egentlig si å være same, når man lever under ulike forhold? Er det lettere å være same i Norge enn i Sverige? Og hva er nå egentlig en same? Det er spørsmål vi vil prøve å svare på når ungdomsorganisasjonen Noereh inviterer til et møte om Norges grenseløse urbefolkning. 

Arrangør: Noereh


Sunday October 30, 2016 12:30 - 13:30 CET
Folkets hus, Forum Youngs gate 11

Attendees (6)