Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Saturday, October 29 • 10:00 - Sunday, October 30 •14:00
Nok en feilet internasjonal klimaavtale? En systemkritisk kunstinstallasjon.

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Klima-avtalen i Paris ble umiddelbart hyllet som en suksess da verdens land ble enige om å redusere sine CO2-utslipp, med mål om å begrense klodens oppvarming til to grader. Beklageligvis ble en viktig næring utelatt i denne avtalen; fly- og båttransport. Dette er problematisk når fenomenet outsourcing (utkontraktering) er dominerende i det internasjonale handelssystemet. Hvordan skal man nå togradersmålet når økonomisk vinning blir prioritert over bærekraftige miljøtiltak? Spire inviterer til en kunstnerisk diskusjon om fenomenet outsourcing og hvordan vårt forbruk i hverdagen øker til økte klimagassutslipp. Ulike sider av tematikken vil belyses gjennom en innledning av Spires kampanjeleder (Hege Skarrud) samt en utstilling av produkter som brukes i hverdagen, hvor vi ser på deres reiserute og konsekvensene dette har på miljøet.

Kunstnerne vi har arbeidet med har valgt seg ut et produkt som de illustrerer med tematikken outsourcing og miljø som rød tråd. De er unge og prominente med ulik bakgrunn og kunstform, basert i Oslo:

Espen Moe - A3-magasin, grafisk utforsker

Molly Venn - Bakgrunn i menneskerettigheter, tekstil og illustrasjon

Alexandra Skog - Kunsthøgskolen i Oslo, tekstil og materiell

Ed Smetbak - Smelteverket, video og skultpur

Hege Skarrud - Kampanjeleder Spire, pop art

Det ønskes at dette prosjektet skal invitere til ettertanke ved at man bruker forskjellige sanseinntrykk til å forstå kompleksitetene av dagens internasjonale handelssystem.


Speakers
avatar for Hege Skarrud

Hege Skarrud

Kampanjeleder, SpireSaturday October 29, 2016 10:00 - Sunday October 30, 2016 14:00 CET
Lavvu Youngstorget