Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Saturday, October 29 • 10:00 - 11:30
Feminisme, nyliberalisme og velferdsstat

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Her trekkes det opp noen historiske linjer i kampen for likestilling og kvinnefrigjøring, for så å drøfte hvor vi står i dag. Hvem nyter godt av dagens likestillingspolitikk? Hvem betaler prisen? Hvilken betydning har den økonomiske og sosiale politikken for kvinnenes muligheter? Bakgrunnen er blant annet kritikk av de senere årenes kvinnekamp og resultatene av den. Venstreradikale feminister, som den amerikanske professoren i politisk filosofi, Nancy Fraser og vår egen skribent Linn Stalsberg, etterlyser kapitalismekritikken som var en vesentlig del av kvinneopprøret på 1970-tallet. Andre frustreres over manglende evne til å leve opp til idealene om likestilling i hjemmet.

Det åpnes med en 40 minutters innledning med Bodil Chr. Erichsen, deretter 50 minutter til kommentarinnlegg og debatt.

I innledningen belyses motsetningene mellom borgerlige feminister og arbeiderbevegelsens kvinner fra 1880-årene fram til rundt 1960-70. 70-tallsfeminismen ses på bakgrunn av den økonomiske og sosiale utjamninga etter 2. verdenskrig. I den forbindelse legges det vekt på utviklingen fra sosialhjelpsstat til velferdsstat. Dernest drøftes likestillingens kår innenfor rammene av økonomisk liberalisme og et globalt arbeidsmarked. Hvilken rolle spiller kvinner fra fattige land for likestillingen i norske familier? Endelig drøftes hvilken rolle den venstreradikale kvinnebevegelsen har hatt for utviklingen. 

Arrangør: Kvinner på tvers, Kvinnefronten, For Velferdsstaten, Vardøger

Speakers
avatar for Stina Bergsten

Stina Bergsten

Kvinnefronten
Stina Bergsten er rådgiver i Arbeidsmannsforbundet i LO og AU- og landstyremedlem i Kvinnefronten. Hun er utdannet økonom fra Gøteborgs Universitet og har blant annet jobbet Coalition Against Trafficking in Women i New York.
avatar for Sidsel Brandtsæter

Sidsel Brandtsæter

Nestleder, Fellesforbundet avd. 10
Sidsel Brantsæter er nestleder i Fellesforbundet avd 10 og hovedtillitsvalgt på Radisson Blu Scandinavia Hotell. På 90-tallet var hun aktiv i kampen mot toppløs servering i Oslo og ledet siden LOs Familie- og likestillingspolitiske utvalg i Oslo. Brantsæter er faglært serv... Read More →
avatar for Bodil Chr. Erichsen

Bodil Chr. Erichsen

Historiker
Cand.philol. Bodil Chr. Erichsen er historiker og tidligere kvinnepolitisk ansvarlig i Oslo SV. Hun har undervist i kjønnsperspektiv på norsk historie ved UiO og er aktuell med artikkelen "Feminisme og nyliberalisme" i Vardøger 36-2016.
avatar for Kjersti Ericsson

Kjersti Ericsson

Professor emeritus, Institutt for kriminologi og rettssosiologi
Kjersti Ericsson er tidligere AKP-politiker, forfatter og professor emeritus ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO. I 1987 utga hun boka Søstre, kamerater! Nylig omtalte hun to bøker om marxisme og feminisme i tidsskriftet Rødt! 1/2016.
avatar for Linn Stalsberg

Linn Stalsberg

Forfatter, skribent
Linn Stalsberg er skribent og forfatter av boka Er jeg fri nå? Tidsklemme i verdens beste land, som kom i 2013. Hun fast spaltist i Vårt land og Klassekampen. Stalsberg utdannet sosiolog fra London School of Economics.Saturday October 29, 2016 10:00 - 11:30 CEST
Folkets hus, sal D Youngs gate 11
  Grenseløs, Innledninger og diskusjon, Seminar
  • Arrangør Kvinner på tvers, Kvinnefronten, For Velferdsstaten, Vardøger