Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Friday, October 28 • 10:00 - 11:30
Verksted: Kriminalisering av sosial protest

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

I Latin-Amerika ser man gjentagende bruk av trusler, forfølgelse, vold og drap rettet mot politiske aktivister. I 2014 ble nesten 75 % av alle kjente drap på miljøaktivister begått i Latin-Amerika, og majoriteten av de drepte er urfolk som kjemper mot industri på sine territorier. Bruken av politi og militær for å slå ned på sosial protest viderefører tradisjoner fra fortidas undertrykkende regimer der undertrykkende maktstrukturer opprettholdes.

Israel er i økende grad ute av stand til å rettferdiggjøre sin apartheidpolitikk og bosetterkolonialisme overfor det palestinske folk. Som en konsekvens blir palestina-aktivister utsatt for angrep fra Israel og deres støttespillere.
I Frankrike har høyesterett opprettholdt en dom mot aktivister som har oppfordret til boikott av Israel og myndigheter i Storbritannia og New York forsøker å skjerme Israel fra kritikk ved å sanksjonere selskaper, institusjoner og organisasjoner som ønsker å boikotte Israel. Ytringsfrihet og lokaldemokrati kan ikke vike når Israel skal fremme egne interesser og undertrykke motstand.

Man ser tendenser på tvers av grenser til at protester mot menneskerettighetsbrudd og undertrykking blir møtt med trusler og vold. Igjen sitter stater og multinasjonale selskaper med spillerom til å drive ut lokalbefolkning og profittere på ressursene. Dette møtet vil belyse hvordan delegitimering og kriminalisering av sosial protest begrenser ytringsfriheten og spillerommet til politiske aktivister i ulike deler av verden.

Arrangør: Palestinakomiteen og Latin-Amerikagruppene i Norge

Speakers
avatar for Ronnie Barkan

Ronnie Barkan

Co-Founder, Boycott from Within
Ronnie Barkan is a Jewish-Israeli activist and anti-Zionist. He is one of the founders of Boycott from Within; a group of Israeli activists who advocate boycott, divestment and sanctions (BDS) against the state of Israel. Barkan has a background as a math teacher, and grew up in Raanana... Read More →
avatar for Riya Hassan

Riya Hassan

European Coordinator, BDS Movement
Riya Hassan is the European coordinator for the BDS Movement. BDS Movement organizes boycott, divestment and sanctions (BDS) against the state of Israel. Riya Hassan is a Palestinian. She grew up in the village Laquia in the Negev Desert, and holds a Master degree in Middle Eastern... Read More →
avatar for Kathrine Jensen

Kathrine Jensen

Kathrine Jensen er leder for Palestinakomiteen.
avatar for Angélica Ortiz

Angélica Ortiz

CUC
Angélica Ortíz Sales er grasrotaktivist og mayakvinne frå Guatemala. Ho jobbar i Organisasjonen for bønders felleskap i Guatemala (CUC). CUC jobbar for å sikre bønder sin rett til jord og retten til å drive økologisk. Frå august til november bur og jobbar Angélica i Norge... Read More →
avatar for Martha Lucia Rodríguez

Martha Lucia Rodríguez

CNA
Martha Lucía Rodriguez er grasrotaktivist og bonde frå Colombia. Ho jobbar for Det nasjonale nettverket for bønder i Colombia (CNA). Lucía jobbar for å styrke bønder og rurale innbyggarar sine rettar til grunnleggande tenester. Frå august til november bur og jobbar Lucía i... Read More →
avatar for Joshua Edward Stenersby

Joshua Edward Stenersby

LAG
Joshua Edward Stenersby deltok på solidaritetsbrigade til Guatemala våren 2016 i regi av Latin-Amerikagruppene i Norge.


Friday October 28, 2016 10:00 - 11:30 CEST
Kulturhuset, Boksen Youngstorget 3
  Konflikt, Verksted
  • English English events
  • Arrangør Palestinakomiteen og Latin-Amerikagruppene i Norge