Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Saturday, October 29 • 19:00 - 20:30
Folkelige alternativ til pengemakta

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Den sosiale og folkelige mobiliseringen i Latin-Amerika blomstrer og utgjør en betydningsfull aktør i det politiske landskapet, på tross av at de opplever sterke motkrefter. Målet er reelle systemendringer basert på folkelig deltakelse og inkludering, men det er flere veier til målet.

Både innenfor og utenfor de politiske institusjonen er regionale allianser med på å styrke de sosiale bevegelsene sin rolle som aktør for å bygge bærekraftige og alternative økonomiske, sosiale og politiske modeller.

De folkelige bevegelsene har kjempet frem venstre- og sentrumsorienterte regjeringer i flere latinamerikanske land de siste to tiårene. Den folkelige kontrollen gjennom de sosiale bevegelsene er den eneste reelle garantien for å ivareta de positive endringene i Latin-Amerika.

Endringsprosessene utspiller seg også utenfor de politiske institusjonene. Okkupasjon av jord som ikke oppfyller sin sosiale funksjon, folkelige mobiliseringer og arbeid med uavhengige medier er alternative prosesser for økt kontroll over egne ressurser og beslutningstaking over temaer som angår den enkeltes liv.

I dette møtet vil vi belyse motpolen til den nyliberale motoffensiven. Hva er de viktigeste løsningene for de sosiale bevegelsene i Latin-Amerika, og hvordan kan de føre til reell endring? Hvordan kan internasjonal solidaritet støtte opp om endringsprosessene i Latin-Amerika?

Arrangør: Latin-Amerikagruppene i Norge

Speakers
avatar for Lucia Alvites

Lucia Alvites

Sosiolog
Lucía Alvites er en peruviansk sosiolog, skriblent og aktivist i Folkebevegelsenes ALBA. Hun har blant anna jobbet med spørsmål knytta til likestilling, migrasjon og politiske relasjoner.  
avatar for Emiliano López

Emiliano López

Økonom og aktivist, Patria Grande
Emiliano López har en PHD i samfunnsøkonomi fra Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina. Han er for tiden tilknyttet CONICET (nasjonalt råd for vitenskap og teknologi). Han er dessuten av CECS (senter for studier for sosial endring), en tverrfaglig politisk tenketank... Read More →
IA

Iselin Åsedotter Strønen

Førsteamanuensis, sosialantropologi, UiB
Iselin Åsedotter Strønen er sosialantropolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Hun har blant anna forsket på grasrotbevegelser og ressursforvaltning i Venezuela.  


Saturday October 29, 2016 19:00 - 20:30 CEST
Folkets hus, møterom 2 Youngsgate 11