Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Friday, October 28 • 10:00 - 11:30
Verksted: Velferdsprofittjakt på 1-2-3

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

De skyr offentligheten. De får en stadig sterkere posisjon i samfunnet. Noen lurer unna velferdskroner via skatteparadis. Andre kjøper prangende luksusleiligheter.

Hvem er de? Hvordan manipulerer de den offentlige debatten? Hva skjer når de får ansvaret for skoleelever, pleietrengende og barnehagebarn? Og hvordan kan vi stoppe dem? Linn Herning lærer deg å håndtere de som tjener seg rike på skattefinansierte velferdstjenester.

Arrangør: For Velferdsstaten, Forlaget Manifest

Speakers
avatar for Linn Herning

Linn Herning

Historiker, For velferdsstaten
Linn Herning er nestleder i For Velferdsstaten. Siden 2010 har hun arbeidet med å kartlegge og samle erfaringer med kommersielle selskaper i velferdstjenestene. Det resulterte i boka Velferdsprofitørene, utgitt i mai 2015. Herning er historiker.Linn Herning is a historian and works... Read More →


Friday October 28, 2016 10:00 - 11:30 CEST
Kulturhuset, hovedrom Youngstorget 3