Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Saturday, October 29 • 15:30 - 16:30
Globalisering i et klasseperspektiv

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Arbeiderklassens kamp for makt forutsetter nasjonal selvbestemmelse. Gjennom overnasjonale organer søker kapitalismen og imperialismen å svekke folkets selvråderett til fordel for profitt.
I Norge overføres EU-liberalismen via EØS, og faglige rettigheter svekkes.
- Proletarisk internasjonalistisk solidaritet!

Arrangører: Norges Kommunistiske Parti, Ungkommunistene i Norge

Speakers

Saturday October 29, 2016 15:30 - 16:30 CEST
Folkets hus, møterom 1 Youngs gate 11