Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Sunday, October 30 • 10:30 - 12:00
The War on Women

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

EN: Women’s right to be in command of their own bodies is under attack. We don’t need to go further than to Irland or Poland to see this. In the US, the fight against abortion rights has gotten the name “The War on Women”. How can we end this war? How can we work for abortion rights without boundaries? 

NO: Friheten for kvinner til å kunne bestemme over egen kropp burde være selvsagt, men det er den ikke. Selv om retten til selvbestemt abort står sterkt i Norge, har vi fremdeles sett en organisert kamp mot abortrettigheter også her. Heldigvis har man folkelig motstand, som kjemper for kvinners selvbestemmelsesrett. Men man trenger ikke å dra lenger enn til Irland eller Polen for å møte en annen virkelighet enn den i Norge. I USA har denne kampen mot abortrettighetene fått navnet “The War on Women”. Hvordan kan vi stoppe denne krigen? Hvordan kan feminister jobbe for grenseløse abortrettigheter?

Dette møtet er en panelsamtale med paneldeltakere fra flere land. Man vil på møtet få et godt innblikk i hvordan ståa er når det kommer til abortrettigheter i verden i dag. Det vil bli åpent for spørsmål fra salen på slutten av møtet. 

Arrangører: Rød Ungdom, Kvinnefronten og Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG). 

Les om abort i konferanseavisa: "Abort er ikke et problem"

Speakers
avatar for Lucia Alvites

Lucia Alvites

Sosiolog
Lucía Alvites er en peruviansk sosiolog, skriblent og aktivist i Folkebevegelsenes ALBA. Hun har blant anna jobbet med spørsmål knytta til likestilling, migrasjon og politiske relasjoner.  
avatar for Hazal Atay

Hazal Atay

Women on Waves
Fra Women on Waves som jobber for å hindre utrygge aborter ved å tilby trygge aborter. Har fått stor oppmerksomhet rundt sine skip som kan tilby informasjon og trygge aborter i internasjonalt farvann.
avatar for Greta Gober

Greta Gober

aktivist for abortrettigheter
Polsk aktivist for abortrettigheter. Har vært med på å lage en dokumentar om reproduktiv helse og rettigheter.
avatar for Mette Løkeland

Mette Løkeland

gynekolog
Utdannet gynekolog og har i mange år jobbet med abortspørsmålet. Har blant annet sett på hvordan abortrettigheter behandles i Latin-Amerika.


Sunday October 30, 2016 10:30 - 12:00 CET
Folkets hus, sal D Youngs gate 11