Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Sunday, October 30 • 10:30 - 12:00
Folkets handelsavtale: Folkestyre ikke konsernmakt

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Engasjementet rundt handelsavtalene viser at befolkningen vil ha mer demokrati, rettferdighet og politisk handlingsrom i handelsavtaler. Bytte av varer og tjenester har alltid skjedd. Hvordan balansere makt mellom selger og kjøper, for bedre demokrati og fordeling? Hvordan skape motmakt til konsernmakt over våre samfunn? Vi skal lage regler for handelsavtaler som er til gode for samfunn, arbeidere, miljø, og fordeling i og mellom land.

I dette møtet skal vi se på løsninger i fortid og nåtid, fra Latinamerikanske ALBA og J.M. Keynes’ tanker, til overlevelsesmekanismer i samfunn rammet av finanskrise. Deretter skal vi ha workshop og utvikle prinsippene selv. Vi skal svare på spørsmålet: Kan vi lage prinsipper for en rettferdig handels- og investeringsavtale? Vi kommer også til å ha et podkast-team med oss, som skal dokumentere arbeidet og spre det gode budskapet.


Helene Bank (styreleder i Handelskampanjen og seniorrådgiver i For Velferdsstaten), Petter Slaatrem Titland, (Leder i Attac og styremedlem i Handelskampanjen) og Heidi Lundeberg (styremedlem i Handelskampanjen og stiftelsen Karibu) vil fasilitere gruppearbeidet og oppsummere resultatene

Speakers
avatar for Helene Bank

Helene Bank

Leder, Handelskampanjen / The Norwegian Trade Campaign
Spesialrådgiver i For Velferdsstaten. Medlem i Attacs fagråd og styremedlem i det Sørøst Afrikanske instituttet SEATINI.
avatar for Heidi Lundeberg

Heidi Lundeberg

Framtiden i våre hender og Handelskampanjen
Heidi Lundeberg er researcher og rågiver i Framtiden i våre hender. Hun er styremedlem i Handelskampanjen og Karibu. Lundeberg har bakgrunn som leder i Latin-Amerikagruppene og nestleder i Attac. Lundeberg har en master om ressursforvaltning i Bolivia, gjennomført flere feltarbeid... Read More →


Sunday October 30, 2016 10:30 - 12:00 CET
Folkets hus, møterom 1 Youngs gate 11

Attendees (5)