Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Saturday, October 29 • 15:30 - 16:30
Verksted: Hvordan forebygge hatprat?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Hatprat er diskriminerende utsagn mot grupper eller personer basert på deres utseende, politiske tilhørighet, etnisitet, religion, kjønn, funksjonshemming eller seksuelle legning. Hatprat i det offentlige rom reguleres etter Rasismeparagrafen, men mange hatytringer bli ikke anmeldt eller straffeforfulgt.
Mange opplever overveldende hatprat i kommentarfelt på nett, og man kan gjerne føle seg motløs mot det store internett. I verkstedet hvordan bekjempe hatprat blir du som deltager bedre rustet til å se hatprat og til å konfrontere hatprat.
Deltagerne på verkstedet skal gjennomføre flere praktiske øvelser og gruppearbeid, for å bli mer bevisst på hva hatprat er og hvordan oppdage hatprat. Deltagerne skal diskutere og reflektere rundt viktige demokratiske verdier som menneskerettigheter og ytringsfriheten.  

Arrangører: Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF). 

Speakers
avatar for Ingrid Aspelund

Ingrid Aspelund

Leder, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
Ingrid Aspelund er leder av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom. Hun er tidligere rådgiver for Stopp-hatprat kampanjen i Norge og jobber nå i Det Europeiske Wergelandssenteret med forebygging av hatprat, diskriminering og ekstremisme i skolen.


Saturday October 29, 2016 15:30 - 16:30 CEST
Folkets hus, sal B Youngs gate 11