Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Sunday, October 30 • 10:30 - 12:00
Løsninger for en bærekraftig framtid

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Hovedtemaet «grenseløs» bringer opp dagsaktuelle problemstillinger som i liten grad diskuteres eller belyses i den norske offentligheten. Økende økonomiske forskjeller og krig er hovedårsaken til migrasjonen vi ser i dag. Folk trenger fred og håp om en bedre fremtid. Vi ønsker derfor å sette fokus på dagens økonomiske orden og hvorfor det er nødvendig med en radikal endring.

Dagens sosiokulturelle, økonomiske og økologiske krise kan ikke løses innenfor dagens økonomiske paradigme. Vi må derfor tenke grunnleggende nytt om vårt økonomiske system og våre økonomiske begreper, samt hvilke mål vi skal sette oss og hvilke midler vi vil benytte oss av. Det er vår generasjon som må ta valget for hvor neste skritt skal føres.

 På dette møtet vil vi se på økologisk økonomi, også kjent som kretsløpsøkonomi, feminisme og borgerlønn, samt på hvordan vi kan organisere økonomien, inkludert bankvirksomhet, og fordelingspolitikk. Vi vil sette disse fagområdene i sammenheng for å se hvordan de ulike områdene relaterer til hverandre og om de lar seg forene.

 Vi vil se hvor vidt borgerlønn kan fungere som en nøkkel til transformasjon av dagens monetære system og over til et bærekraftig grønt system, som inkluderer likestilling, samt løfte opp borgerlønn, som et mulig svar til dagens sosiokulturelle, økonomiske og økologiske krise. Dette ut fra et feministisk perspektiv.

Arrangører: Borgerlønn – BIEN Norge, Maddam
Hvem vi er: 

Borgerlønn – BIEN Norge

Borgerlønn – BIEN Norge er en partipolitisk nøytral landsdekkende organisasjon som har som formål å opplyse den norske befolkningen om borgerlønn og få borgerlønn på den politiske dagsorden for på den måten å fremme og få innført borgerlønn i Norge.

 Organisasjonen er en rådgivende instans for innføring og utvikling av en praktisk fungerende borgerlønn på økonomisk og sosialt plan. Vi vil samle flest mulig mennesker fra ulike miljøer, og la hver og en fremme de aspektene ved borgerlønn som de føler er viktige og på de måtene de selv ønsker. Vi vil oppmuntre til utredning av ulike modeller for finansiering av borgerlønn i Norge og jobbe for å igangsette pilotprosjekter for å få empirisk kunnskap om effektene her i Norge.

 Organisasjonen vil samtidig fremme borgerlønn som en universell menneskerettighet. Vi vil derfor støtte initiativer som arbeider for at borgerlønn innføres globalt og i andre nasjoner.

 

Maddam

Maddam er et feministisk bloggkollektiv bestående av en gruppe engasjerte kvinner som blogger om politikk, samfunn, kultur og likestilling. Det er en arena hvor engasjerte (fortrinnsvis unge kvinnelige) skribenter kan publisere sine tekster. Siden kollektivet startet opp i mars 2011 har lesertallene steget jevnt, og Maddam har blitt en aktiv bidragsyter i samfunnsdebatten, særskilt innenfor temaene kjønn, likestilling og feminisme.

 Formålet er å ha en bred og inkluderende profil for å tiltrekke oss både mannlige og kvinnelige lesere i ulike aldersgrupper og fra ulike samfunnssjikt. Det er derfor variasjon, både når det kommer til tematisk innhold og form på innleggene. Den enkelte skribent velger selv tema for sitt blogginnlegg og innholdet gjenspeiler derfor kun denne skribentens personlige holdninger. Dette gjelder også for gjestebloggere.

Moderators
OS

Øyvind Steensen

BIEN Borgerlønn Norge

Speakers
AA

Anja Askeland

Leder i Borgerlønn BIEN Norge og har sammen med Peter Normann Waage publisert pamfletten – Borgerlønn – veien videre for velferdsstaten. Pamfletten ble finansiert av Fritt Ord. Anja Askeland er med i samfunnsdebatten i Norge og fremmer ideen. Hun er også involvert i det internasjonale... Read More →
MB

Margunn Bjørnholt

Margunn Bjørnholt er en norsk sosiolog og samfunnsøkonom. Hun er forsker I ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hennes forskning fokuserer på menn, arbeid og familie, likestilling, migrasjon, vold i nære relasjoner, penger og finansinstitusjoner... Read More →
OJ

Ove Jakobsen

Ove Jakobsen har mastergrader i Markedsføring (SLHK, Oslo), Økonomi og administrasjon (Norges Handelshøgskole, NHH), Dr. Oecon. fra Norges handelshøyskole (NHH), Cand. Philol. (hovedfag filosofi) fra Universitetet i Bergen, Høyere Avdeling Eksamen (HAE) ved Norgens handelshøgskole... Read More →
LP

Lars Pehrson

Lars Pehrson er sjef i den danske banken Merkur, et dansk pengeinstitutt som kombinerer klassisk bankdrift (innlån og utlån, samt fravalg av spekulasjon) med et ønske om å påvirke samfunnet i bærekraftig retning gjennom bankvirke, i København.Merkur deltar i flere internasjonale... Read More →


Sunday October 30, 2016 10:30 - 12:00 CET
Folkets hus, Forum Youngs gate 11