Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Friday, October 28 • 14:30 - 16:00
Gradvis avvikling eller nyorganisering - tid for ny faglig strategi / Gradual discontinuation or re-organization - time for new labor strategy

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

EN: Is the future union-busting or unionisation? Time for new strategic thoughts in the labor movement.  Meeting potentially has english elements depending on guests.

NO:  Vi ser en tøffere offensiv fra arbeidsgivere mot fagbevegelsen. Inspirert av amerikanske ledelsesmodeller, der det er liten plass for det organiserte arbeidslivet. Vi så det i våres da Expert prøvde seg på å si opp tariffavtalene.

Det historiske klassekompromisset har blitt sagt opp. Arbeidsgivere og arbeidsgiverforeninger som driver inndirekte eller direkte fagforeningsknusing er en del av det nye arbeidslivet. Mange på arbeidsgiversida ser til andre land med svake fagforeninger og stor eiermakt etter modeller for framtidens arbeidsliv.

De ytre rammevilkårene med en kriser og økende arbeidsledighet gjør det ikke lettere. Lønns- og arbeidsbetingelser er under kraftige angrep i hele Europa. Over nesten hele Europa ser vi at fagbevegelsen er i tilbakegang. Eu har en arbeidsløshet på over ti prosent, i Norge er den på vei oppover. Denne situasjonen har utløst diskusjoner i hele den internasjonale fagbevegelsen om hvordan fagbevegelsen skal møte denne situasjonen på en best mulig måte. Det er spørsmål om politikk, om motstand og om mer langsiktige strategier.
Hvordan skal fagbevegelsen møte denne offensiven? Hva er vår motstrategi? Må vi tenke på fagorganisering på nye måter?

Arrangør: Oslo/Akershus Handel og Kontor


Friday October 28, 2016 14:30 - 16:00 CEST
Eldorado bokhandel, sal 2 Torggata 9A
  Økonomi