Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Friday, October 28 • 10:00 - 11:30
Militarisme og miljø - klimaspørsmålet blir ikke stilt til forsvar og krigsindustrien

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Hvorfor er militarismen unntatt i klima-, miljø- og utslipps regnskapet?

I Kyotoavtalen forlangte Pentagons forhandlere at militærets miljøregnskap ikke skulle med i noen bindene avtale. USA er verdenes største militære forurenser. Pentagon /DoD har 1000 baser i 130 land og 6000 fasiliteter i USA. Virksomhet som er helt unndratt klimaregnskapet.

Vi ønsker å synliggjøre Forsvarets og NATOs klimautslipp og miljøregnskap og militærets forurensingspotensiale som del av vår anti-krigs kampanjer. Klimadiskusjonen blir ikke reell før militære utslipp inkluderes. Det er et paradoks at militærsektoren som skal ivareta menneskelig sikkerhet, i stedet for ødelegger livsgrunnlaget for kommende generasjoner. Militære utslipp holdes utenfor klimaregnskap og militærsektoren er i mange land unntatt fra innsyn og miljøreguleringer.

«Kan vi få med oss miljøorganisasjonene i nedrustningsarbeid for miljø og klima?»

Vi håper møtet vil resultere i en bedre forståelse av en kompleks problemstilling. 

Arrangører: Bestemødre for fred og WILPF Norge

Speakers
EF

Eva Fidjestøl

fysiker, WILPF Norge
Eva Fidjestøl er fysiker og har bidratt til rapportene "Uranvåpen", "Tsjernobyl + 22" og «Kvinneblikk på atomenergi». Hun er opptatt av bland annet avtalen mellom Det Internasjonale Atomenergibyrået" (IAEA), og Verdens helseorganisasjon, WHO, i 1959, «Res WHA 12-40, 28.5.1959... Read More →
BG

Birgitte Grimstad

sentral visekunstner
Birgitte Grimstad er en sentral visekunstner i Norge og Danmark siden 1960 tallet. Hun har vært i Vietnam og sunget for soldater. I dag er hun mest kjent for å ha samarbeidet med Moddi og hans versjon av Evi Geva
TH

Tormod Heier

Oberstløytnant, Forsvarets stabsskole
Oberstløytnant Tormod Heier er tilsatt ved seksjon for utvikling og lederstøtte på Forsvarets stabsskole. Han har militærfaglig utdanning fra befalsskole og krigsskole i Hæren og stabsskole fra Forsvarets høgskole. Han er kjent fra TV- og radiodebatter.
FH

Fredrik Heldal

daglig leder, Norges Fredslag
Fredrik Heldal er daglig leder i Norges Fredslag og har erfaring fra Non Violent Peace Forces og fredsarbeid i Nepal og Filipinene
EK

Elisabeth Kristiansen

WILPF Norge
Elisabeth Kristiansen er aktiv hos WILPF Norge / IKFF historiker og lokalpolitiker i Feministisk Initiativ, hun er opptatt av god formidling.


Friday October 28, 2016 10:00 - 11:30 CEST
Eldorado bokhandel, sal 2 Torggata 9A