Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Sunday, October 30 • 12:30 - 13:30
Grønn jihad og grønne kirker: Klimarettferdighet nå!

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Kampen for klimarettferdighet krever samarbeid på tvers av nasjoner, sektorer og ulike deler av sivilsamfunnet. Hvilken rolIe kan de trosbaserte aktørene spille? Pavens miljøuttalelse i 2015 rettet for alvor oppmerksomhet mot religionenes påvirkningskraft. FNs klimasjef, Christiana Figueres, hevdet at mobilisering av troende over hele verden var avgjørende for en ambisiøs klimaavtale.

I Norge har representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn i flere år samarbeidet om klima- og miljøutfordringer, bl.a. ved å reise som en felles delegasjon til FNs klimatoppmøter. Samarbeidet skjer også på tvers med miljøbevegelsen, fagbevegelsen og andre deler av sivilsamfunnet. Samarbeidsprosjektene ”Broen til framtiden” og ”Vi eier Statoil kampanjen” er eksempler på dette. Er trosbaserte aktører irrelevante for de samfunnsendringene som må til for å skape det grønne skiftet? Eller kan tros- og livssynssamfunn utfylle andre deler av sivilsamfunnet og spille en avgjørende rolle for en bærekraftig framtid? Hvordan få til samarbeid i praksis?

Leder i Greenpeace Norge, en prest, en imam og en sikh diskuterer.

Speakers
avatar for Truls Gulowsen

Truls Gulowsen

Leder, Greenpeace Norge
Greenpeace har hatt tett samarbeid med trosbaserte aktører i flere kampanjer, bl.a. gjennom ”Broen til Framtiden” og ”Vi eier Statoil”-kampanjen.
avatar for Sunniva Gylver

Sunniva Gylver

prest, Den norske kirke
Sunniva Gylver har lenge deltatt i interreligiøst sanarbeid på nasjonalt og lokalt nivå. Samfunnsdebattant kjent for sitt tydelige engasjement for globale miljø- og rettferdighetsspørsmål, og aktiv i den tverrkirkelige bevegelsen Korsvei som jobber med disse spørsmål... Read More →
avatar for Harveen Kaur

Harveen Kaur

Unge Sikher
Harveen Kaur har i flere år vært aktiv i det interreligiøse klimasamarbeidet og som representant fra Unge sikher og bevegelsen Miljøsikh
avatar for Ibrahim Saidy

Ibrahim Saidy

Imam, Grønn jihad
Tok initiativ til bevegelsen Grønn jihad, og har deltatt i tverreligiøs delegasjon fra Norge til klimatoppmøtene fra Norge i flere år


Sunday October 30, 2016 12:30 - 13:30 CET
Folkets hus, sal D Youngs gate 11

Attendees (5)