Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Sunday, October 30 • 12:30 - 14:30
Fra postbud til solcelleingeniør- diaspora som ressurs

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

I dag er 15% av befolkningen i Norge med innvandrerbakgrunn. Mange innvandrere og diaspora har ressurser som forblir usynlige for storsamfunnet. Hva er historiene og drivkraften til de i panelet som bidrar med miljøprosjekter i hjemlandet? Og i Norge?

Nye flyktninger ankommer også, og det vil nok ikke stoppe med det første. Hvordan fokusere mer på individene som ressurser, enn bare som problem?

Hvordan kan systemet fange opp småskala diaspora initiativ bedre? Bør norske myndigheter gjøre noe annerledes? Kan vi på egenhånd sette i gang initiativer? Hvordan lykkes som afrikansk ingeniør i Norge?

Diaspora Network i samarbeid med Utviklingsfondet diskuterer med professorer, ingeniører og diaspora-entreprenører.
Velkommen til en spennende debatt fra personlige historier.

Arrangør: Diaspora Network og Utviklingsfondet

Speakers
MA

Mahad Abdule

Lærer
Opprinnelig fra Somalia, jobbet i posten i 17 år, mistet jobben og dro på solcelle trening i Kina. Resultat: Lærer opp asiatere og afrikanere i Oslo- og bidrar til en business og jobbskaping i Somalia.
SH

Silje Haukås Bratberg

Sosial entreprenør i Ung Intro: Ung Intro er en non-profit organisasjon som følger opp enslige mindreårige asylsøkere, 15 – 18 år, som bor i mottak. Vi legger til rette for at ungdommene opplever mestring, økt bevissthet om egne ressurser og ferdigheter, samt at de tilegner... Read More →
TM

Tariq Mohammed

Lært og blitt inspirert fra norsk gjenvinning, og skapte en ide om søppelhåndtering i Pakistan der han har laget en samarbeidsmodell med ulike aktører. Med nye verdier utfordrer han kastesystemet i Pakistan ifht. til hvem som kan håndtere avfall.
FD

Faustine Dinah Oppegård

WASH ingeniør
Kjærligheten brakte henne til Norge fra øst Afrika, nå bruker hun sin erfaring og utdanning som WASH ingeniør fra Universitet i Ås. Men hvor lett er det å få jobb i Norge- og hvordan gikk det første oppdraget i Nepal?
AK

Aud K. Skaugen

Daglig leder, Ressurs og Miljø ASRessurs og Miljø har siden 2010 arrangert kurs i Norge i bærekraftig næringsliv, i utviklingsland. Kursene utnytter deltagernes kunnskap om hjemlandet for gjennom utnyttelse av lokale vannressurser og bruk av fornybar energi kunne bygge opp et... Read More →


Sunday October 30, 2016 12:30 - 14:30 CET
Folkets hus, møterom 1 Youngs gate 11

Attendees (6)