Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Sunday, October 30 • 10:30 - 12:00
Bekjempe sult og fattigdom: Gode intensjoner - feil politikk / Fighting poverty. Good intentions, wrong policies

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

EN: There are good intentions to fight hunger, poverty and climate disasters With increased trade. Investment in developing countries and climate smart agriculture. NBS and the global farmers' movement La via Campesina have another vision, with a focus on food sorereignty and agroecology.

NO:
Sult, fattigdom og klimaendringer og medfølgende folkevandringer er de største utfordringer på kloden i dag. Mange har er gode intensjoner og mener at problemene kan løses med økt handel og investeringer i utviklingsland og klimasmart landbruk for å øke matproduksjonen. NBS og den globale småbrukerbevegelsen La Via Campesina har en annen visjon; Vi setter matsuverenitet og agroøkologiske metoder i fokus. Vi avviser ikke handel og investeringer, men vi spør hvilke forutsetninger som kan bidra til å nå målet, og hvordan man kan unngå at fattige land med store naturressurser fortsatt blir utnyttet av vestlig imperialisme.

Arrangører: Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Latin- Amerikagruppene i Norge, Utviklingsfondet, Norad og Spire

Speakers
avatar for Kadja Cristina Jesus Bandeira

Kadja Cristina Jesus Bandeira

MST
Kadja Cristina de Jesus Bandeira er grasrotaktivist frå Brasil. Ho jobbar med politisk skulering i De jordløses bevegelse (MST). MST er ein av verdas største bondeorganisasjonar og har fleire millionar medlemmer over heile Brasil. Frå august til november bur og jobbar Kadja i... Read More →
avatar for Stein Brubæk

Stein Brubæk

Norsk bonde- og småbrukarlag
avatar for Tarcísio Leopoldo

Tarcísio Leopoldo

MST
Tarcísio Leopoldo er grasrotaktivist frå Brasil. Han bur i ein av jordokkupasjonane til De jordløses bevegelse (MST). MST organiserer fleire milionar bønder over heile Brasil og jobbar blant anna for å sikre tilgang til jord for småbønder. Frå august til november bur og jobbar... Read More →
avatar for Elizabeth Mpofu

Elizabeth Mpofu

Leader, Via Campesina
Elizabeth Mpofu is the leader of La Via Campesina, the largest international organisation for small farmers, the landless, agricultural workers, indigenous peoples, and those who live off what can be grown and harvested in the forest.  She is a small organic farm owner in Zimbabwe... Read More →
avatar for Elin Ranum

Elin Ranum

Utviklingsfondet


Sunday October 30, 2016 10:30 - 12:00 CET
Folkets hus, sal A Youngs gate 11
  Grenseløs, English, Innledninger og diskusjon
  • English English events
  • Arrangør Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Latin- Amerikagruppene i Norge, Utviklingsfondet, Norad og Spire