Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Saturday, October 29 • 15:30 - 16:30
Hvordan bedre forholdet mellom Norge og Russland?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Forholdet mellom NATO og Russland har blitt forverret betraktelig de siste par årene, og Russlands statsminister Medvedev omtaler forholdet som en ny kald krig. Hva skyldes det økte spenningsforholdet mellom NATO og Russland, og hvordan kan Norge som NATO-medlem og naboland til Russland jobbe for å sikre norske interesser og avspenning i nordområdene i denne situasjonen?

Tuva Grimsgaard (Norges Fredsråd), Eystein Kleven (jurist med hovedkurs på Forsvarets Høgskole) og Helge Lurås (Senter for Internasjonal og Strategisk Analyse) debatterer og svarer på spørmål fra salen. Alle tre er bidragsytere i antologien «Sikkerhetspolitiske veivalg – Skjebnefellesskap med USA og NATO?» som utkom på Progressivt forlag våren 2016.

Speakers
TG

Tuva Grimsgaard

Informasjonsrådgiver, Norges Fredsråd
Tuva Grimsgaard er informasjonsrådgiver i Norges Fredsråd og foredragsholder i FN-sambandet.
EK

Eystein Kleven

tidligere leder, Statens finansfond
Eystein Kleven er jurist, tidligere leder for Statens finansfond og deltok på Hovedkurset ved Forsvarets høgskole i 2006.
HL

Helge Lurås

grunnlegger og leder, Senter for internasjonal og strategisk analyse
Helge Lurås er grunnlegger og leder for Senter for internasjonal og strategisk analyse og har erfaring fra NUPI, Forsvaret, NATO og FN.


Saturday October 29, 2016 15:30 - 16:30 CEST
Folkets hus, møterom 2 Youngsgate 11

Attendees (5)