Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Saturday, October 29 • 10:00 - 11:30
Fra Afghanistan via Libya til Syria: Når skal vi begynne å lære?

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Hva er lærdommene fra vår militære krigsdeltakelse i Afghanistan og Libya? Hvilke konsekvenser bør dette få og hvilke kriterier bør ligge til grunn for norsk militærbruk i utlandet i fremtiden? Hvilken rolle bør Norge først og fremst spille internasjonalt – en god alliert eller fredsdiplomat? Hvordan kan ungdomspartiene bidra til en mer åpen og kritisk debatt om vår krigsdeltakelse i internasjonale operasjoner? 

Tidligere i år leverte det regjeringsoppnevnte Godal-utvalget sin rapport om norsk militær og sivil innsats i Afghanistan. Kritikken har vært omfattende. Internasjonale styrker har trukket seg ut fra et land preget av en kaotisk situasjon med et Taliban på frammarsj i store deler av landet. Den humanitære situasjonen er prekær. Det eneste målet Norge oppnådde var å være en god alliert. Samtidig understreker Godal-rapporten Norges evne til å handle med frihet i alliansesammenheng. Vi vil i prinsippet alltid kunne velge ikke å delta militært i internasjonale operasjoner i NATO-regi. Rapporten slår fast at Norge bør satse på områder der vi har spesialkompetanse og kan spille en tydelig rolle internasjonalt, som for eksempel fredsdiplomati der vi kan vise til eksempler både i Colombia og på Filippinene. 

Også den norske bombingen av Libya i 2011, som hadde tverrpolitisk støtte i Stortinget, har vært meget omstridt. Nylig kom det en rapport fra det britiske parlamentet med sterk kritikk av den britiske regjeringens avgjørelser, både i forkant av intervensjonen i Libya og underveis. Manglende politisk vilje her hjemme har tidligere stoppet en granskning av den norske krigsinnsatsen i Libya.

Etter 15 år med norsk militær deltagelse er situasjonen i Afghanistan kritisk, med massiv flukt fra landet og en væpnet opposisjon på offensiven. Situasjonen i Libya er ikke mye bedre etter at vi forlot landet i fullstendig kaos. Likevel involverer Norge seg nå militært i Syria ved å sende norske spesialstyrker for å trene syriske opprørsgrupper i Jordan, uten at erfaringene fra Afghanistan og Libya har vært til stede i den politiske debatten rundt dette. Når skal vi begynne å lære?

Spørsmål om krigsdeltakelse, burde forankres i opplyste diskusjoner i befolkningen og bred folkelig deltakelse. Under Globaliseringskonferansen i Lavvolandsbyen på Youngstorget vil vi derfor utfordre unge norske politikere til debatt om hva erfaringene fra Afghanistan og Libya bør lære oss - skal vi virkelig bare gå videre som ingenting har skjedd?

I panelet har vi ungdomspolitikere fra AUF, SU, KrFU, Rød Ungdom, Grønn Ungdom, FpU og Unge Venstre.

Velkommen til debatt!


Moderators
Saturday October 29, 2016 10:00 - 11:30 CEST
Lavvu Youngstorget
  Konflikt, Presentasjon og paneldebatt
  • Arrangør Afghanistankomiteen, Norges Fredsråd, Norges Fredslag, og Norges Fredsfond.