Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Friday, October 28 • 12:00 - 13:30
Palestinere på flukt - igjen og igjen / Palestinian refugees - over and over again

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

EN: Palestinian refugees - over and over again. No matter how severe the situation is for the people in the Middle East, the Palestinian refugees´ situation is worst. Once again Palestinian refugees are driven from their homes, this time in Syria. Is there anywhere left for them to go?

NO: Det vert sagt at uansett kor ille folk har det i Midtausten, har alltid dei palestinske flyktningane det endå verre. Det verkar og å gjelde for dei 560 000 palestinske flyktningane som var til i Syria då krigen der braut ut i 2011. Medan mange syrarar har greidd å kome seg ut av landet, er flesteparten av dei palestinske flyktningane, som har levd statslause i flytkningeleiarar sidan dei kom til Syria etter krigane i 1948 og 1967, internt fordrevne. Hos nabolanda møter dei stengte grenser. Nok ein gong har dei palestinske flyktningane vorte fordrevne frå heimane sine, kor skal dei reise no? Kvifor er grensene stengde for palestinerane? Og kva er moglege løysingar for palestinerane som nok ein gong er drivne på flukt?

Vi inviterer til panelsamtale med relevante aktører.

Arrangører: Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen i Norge

Speakers
avatar for Cecilie Hellestveit

Cecilie Hellestveit

Forsker, ILPI
Cecilie Hellestveit er forsker for ILPI (International Law and Policy Institute) og ekspert på internasjonal lov.
RM

Rania Madi

Advokat, palestinske BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Right
Rania Madi er advokat fra palestinske BADIL Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Right. Hun er basert i Geneve hvor hun jobber for palestinske flyktningers situasjon opp mot FN og EU.


Friday October 28, 2016 12:00 - 13:30 CEST
Eldorado bokhandel, sal 2 Torggata 9A
  Konflikt, English, Panelsamtale
  • English English events
  • Arrangør Fellesutvalget for Palestina og Palestinakomiteen i Norge