Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Saturday, October 29 • 10:00 - 11:30
Israels grenseløse angrep på ytringsfriheten / Israel represents a borderless threat against freedom of expression and democracy

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

EN:  Governments in Europe and USA are sanctioning those who advocate boycott of Israel. The BDS campaign has become so effective that Israel and its supporters feel they must punish those who support it. Israel thus represents a borderless threat against freedom of expression and democracy.

NO:
Israel og deres støttespillere sliter med å argumentere mot BDS-kampanjen (boikott, deinvesteringer og sanksjoner). De søker i stedet å forby boikott av Israel gjennom direkte angrep på ytringsfrihet og lokaldemokrati.

I Frankrike har høyesterett opprettholdt en dom mot aktivister som har oppfordret til boikott av Israel. På Island ble et bystyrevedtak om boikott trukket tilbake etter massivt press og anklager om antisemittisme fra Israel og USA. I Storbritannia og New York forsøker styresmakter å skjerme Israel fra kritikk ved å sanksjonere selskaper og organisasjoner som ønsker å boikotte eller deinvestere fra Israel.

BDS-kampanjen mot Israel er legitim. Det palestinske folk, som lever under okkupasjon, undertrykkelse og et stadig mer brutalt apartheidregime, trenger støtte. Men uansett om man er for eller imot boikott av staten Israel, utgjør kriminaliseringen av et slikt ikkevoldelig virkemiddel en stor trussel mot menneskerettighetene til oss alle.

Dette temaet skal diskuteres av to veldig interessante personer i denne sammenhengen: Den europeiske koordinatoren for BDS-movement, palestineren Riya Hassan; og en av grunnleggerne av Boycott from Within, israeleren Ronnie Barkan. De har hver sin innledning, før de diskuterer temaet sammen, ved hjelp av ordstyreren Jonas Iversen fra Palestinakomiteen. Det er også satt av tid til spørsmål og kommentarer fra salen.

Moderators
avatar for Jonas Skullerud Iversen

Jonas Skullerud Iversen

Styremedlem i Palestinakomiteen.

Speakers
avatar for Ronnie Barkan

Ronnie Barkan

Co-Founder, Boycott from Within
Ronnie Barkan is a Jewish-Israeli activist and anti-Zionist. He is one of the founders of Boycott from Within; a group of Israeli activists who advocate boycott, divestment and sanctions (BDS) against the state of Israel. Barkan has a background as a math teacher, and grew up in Raanana... Read More →
avatar for Riya Hassan

Riya Hassan

European Coordinator, BDS Movement
Riya Hassan is the European coordinator for the BDS Movement. BDS Movement organizes boycott, divestment and sanctions (BDS) against the state of Israel. Riya Hassan is a Palestinian. She grew up in the village Laquia in the Negev Desert, and holds a Master degree in Middle Eastern... Read More →


Saturday October 29, 2016 10:00 - 11:30 CEST
Folkets hus, møterom 1 Youngs gate 11