Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

Back To Schedule
Friday, October 28 • 10:30 - 11:30
Asylrett på 1-2-3

Sign up or log in to save this to your schedule, view media, leave feedback and see who's attending!

Asylfeltet er fullt av mange begreper, og det kan være vanskelig å orientere seg. Mange begreper har store tunge juridiske betydninger, og rett ordbruk er derfor svært viktig.

På Asylrett ABC blir viktige begreper rundt asyl, flyktning og innvandring belyst. Norge og europeiske innvandringsreguleringer som, innvandringsloven, Dublin og Schengen blir gjennomgått. I tillegg blir også det politiske bakteppet tatt opp.
Etter møtet skal deltagerne grundigere forståelse for asylrett og hvordan det norske og europeiske asylinstituttet fungerer. Møtet passer best for ungdom, men alle er velkomne til å friske opp kunnskapen omkring asylrett.

Arbeidernes ungdomsfylking (AUF) og Norsk folkehjelps Solidaritetsungdom

Speakers
avatar for Reidun Ryland

Reidun Ryland

Leder, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Blindern
Reidun Ryland er leder av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom Blindern. Hun har bachelor i Europastudier og har jobbet på flyktningmottak. Hun er også med i Solidaritetsungdommen sitt fagutvalg om flyktning og integrering


Friday October 28, 2016 10:30 - 11:30 CEST
Kulturhuset: Laben