Loading…
Velkommen til Norges største politiske verksted! En konferanse og festival med over 60 foredrag, seminarer, verksted, konserter og kunstinnstallasjoner over fire dager, midt på Youngstorget i Oslo!
Du finner mer informasjon på våre hjemmesiden Globalisering.no.
Konferansen finner sted i en stor lavvolandsby på Youngstorget, i Folkets hus, på Kulturhuset og på Eldorado bokhandel.

avatar for Sofia Jannok

Sofia Jannok

Med to Grammisnomineringer og det hyllede fjerdealbumet
ORDA - This Is My Land, har Sofia Jannok for alvor
grepet den svenske musikkscenen og vist at hun er kommet
for å bli. Hun er en grenseløs artist som viser en musikalitet
og lidenskap med en sterk tilstedeværelse. Jannok er
ikke redd for å heve stemmen, og har markert et tydelig
politisk engasjement. Hun har revitalisert et tradisjonelt
musikkuttrykk basert på joik og kombinerer dette med et
moderne lydbilde med elementer fra elektronika, pop og
folkemusikk og maler de vakreste arktiske lydlandskaper.